Rita - Pacientė

Esu patenkinta, nei menkiausio priekaišto neturiu daktarui Rokui Bagdonui, nuoširdi padėka!